NOTA ACLARATÒRIA :

L'informàtica ens permet posar-nos en contacte i comunicar-nos d'una manera virtual, en qualsevol moment i sense cap mena de desplaçaments. Sols cal tenir molt clar quin és el punt d'encontre, a on podem trobar-nos dins d'aquest món.

Aquest lloc web, a on acabes d'entrar, és el nostre punt d'encontre virtual, un  "meeting point" obert a familiars, amics, coneguts  i, fins i tot, desconeguts que vulguin estar en contacte amb nosaltres. Per tant, per la seva naturalesa, queda molt clar que aquest lloc web no té cap finalitat comercial, ni persegueix cap benefici econòmic.

En aquest lloc web hi trobaràs aquells continguts, ja siguin propis o aliens, que pensem que val la pena compartir, de la mateixa manera que ho feríem si estiguéssim reunits en una tertúlia privada entre gent coneguda: informacions, opinions, fotografies, imatges, dibuixos, acudits, jocs... etc.

Els nostres visitants poden visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui única i exclusivament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials i distribuir-los, encara que sigui modificant-los, alterant-los o descompilant-los.

Aquest lloc web pot proporcionar l'accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones i no es fa responsable dels continguts, ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.

Els nostres visitants es comprometen a fer un ús adequat dels continguts i serveis, com per exemple els fòrums d'opinió o pàgines obertes, que aquest lloc web ofereix i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics dels editors, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys com els esmentats anteriorment.

Els editors es reserven el dret a fer, sense previ avís, les modificacions que consideri adients en el seu lloc web, i a poder canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats. Els editors perseguiran l' incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web i exercirà totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

Els editors no autoritzen a publicar en cap cas els seus continguts en uns altres llocs web, doncs queda clar que són d'us merament particular i es podrien infringir els copyrights de terceres persones  ...