NATURA VIVA DELS PAÏSSOS CATALANS

INDEX
... en aquesta pàgina hi han ressenyats els enllaços per localitzar aquelles fotografies comentades, que he anat fent en les meves passejades observant la naturalesa que et trobes pel nostre país....
... quan hom es jubila, té l'oportunitat de gaudir de les meravelles que en edat laboral no has pogut observar, perquè les preocupacions per tirar la família endavant et permetien, com a molt, mirar-les, però no veure-les ...
... les fotografies les vaig canviant, segons vagi aconseguint d'altres, que millorin les que he anat posant en aquest àlbum...
 
           NOM POPULAR           ORDRE      FAMÍLIA          ESPÈCIE
AUS              
                   
      Abellerol      Coraciformes     Meròpids    Merops apiaster
      Agró blanc      Ciconiformes     Ardeidae    Ardea alba
      Agró Roig      Ciconiformes     Ardeidae    Ardea purpurea
      Àliga Calva      Accipitriformes     Accipitridae  Haliaeetus leucocephalus
      Àliga Marcenca      Accipitriformes     Accipitridae  Circaetus gallicus
      Àliga Pescadora      Accipitriformes     Pandionidae  Pandion haliaetus
      Àliga reial     Accipitriformes     Accipitridae  Aquila chrysaetos
      Aligot comú      Accipitriformes     Accipitridae  Buteo buteo
      Aligot de Harris     Accipitriformes    Accipitridae  Parabuteo unicinctus
      Ànec Blanc      Anseriformes     Anatidae  Tadorna tadorna
      Ànec Collverd      Anseriformes      Anatidae  Anas platyrhynchos
      Ànec Cuallarg      Anseriformes      Anatidae  Anas acuta
      Ànec Cullerot      Anseriformes      Anatidae  Anas clypeata
      Ànec Griset      Anseriformes      Anatidae  Anas strepera
      Ànec Morell cap-roig       Anseriformes      Anatidae  Aythya ferina
      Ànec Morell de plomall       Anseriformes      Anatidae  Aythya fuligulae
      Ànec Xarrasclet       Anseriformes      Anatidae  Anas querquedula
      Ànec Xarxet Comú       Anseriformes      Anatidae  Anas crecca
      Ànec Xibec      Anseriformes      Anatidae  Netta rufina
      Ànec Xiulador      Anseriformes      Anatidae  Anas penelope
      Arpella      Accipitriformes     Accipitridae Circus aeruginosus
      Aufrany     Accipitriformes     Accipitridae Neophron percnopteruss
      Balquer      Passeriformes     Sylviidae Acrocephalus arundinaceus
      Batallaire      Caradriformes     Scolopacidae  Philomachus pugnax
      Becadell      Caradriformes     Scolopacidae  Gallinago gallinago
      Becplaner      Ciconiformes     Threskiornithidae  Platalea leucorodia
      Becplaner rosat      Ciconiformes     Threskiornithidae  Platalea ajaja
      Becut      Caradriformes     Scolopacidae  Numenius arquata
      Bernat pescaire      Ciconiformes     Ardeidae   Ardea cinerea
      Bitxac      Passeriformes     Túrdits Saxicola torquata
      Bitxac rogent     Passeriformes     Muscicapidae Saxicola rubetra
      Blauet      Coraciformes     Alcedínidae  Alcedo atthis
      Boscarla de canyar      Passeriformes      Sylviidae  Acrocephalus scirpaceuss
      Botxí meridional      Passeriformes      Laniidae  Lanius meridionalis
      Cabusset      Podicipediformes      Podicipedidae  Tachybaptus ruficollis
      Cabussó collnegre      Podicipediformes       Podicipedidae  Podiceps nigricollis
      Cabussó emplomallat      Podicipediformes       Podicipedidae  Podiceps cristatus
      Cadernera       Passeriformes      Fringíl·lidae  Carduelis carduelis
      Calàndria       Passeriformes     Alaudidae  Melanocorypha calandra
      Cama llarga      Caradriformes      Recurvirostridae  Himantopus himantopus
      Capó reial       Ciconiformes      Threskiornithidae  Plegadis falcinellus
      Capsigrany       Passeriformes      Lanidae  Lanius senator
      Cigonya blanca       Ciconiformes      Ciconiidae  Ciconia Ciconia
      Cogullada       Passeriformes        Alaudiade Galerida cristata
      Còlit gris       Passeriformes        Muscicapidae Oenanthe oenanthe
      Corb marí gros       Pelecaniformes       Phalacrocoracidae  Phalacrocorax carbo
      Corriol gros        Caradriformes       Charadriidae Charandus hiatícula
      Corriol petit        Caradriformes       Charadriidae Charadrius dubius
      Cotxa blava       Passeriformes       Muscicapidae Luscinia svecica
      Cruixidell       Passeriformes       Emberízidae Miliaria calandra
      Cuereta blanca vulgar       Passeriformes       Motacillidae Motacilla alba
      Cuereta groga       Passeriformes       Motacillidae Motacilla flava
      Duc africà      Estrigiformes       Strigidae  Bubo africanus
      Durbec       Passeriformes      Fringillidae  Coccothraustes coccothraustes
      Esplugabous      Ciconiformes       Ardeidae  Bubulcus ibis
      Estornell     Passeriformes      Sturnidae Sturnus vulgaris 
      Falcó berber     Falconiformes     Falconidae Falco biarmicus erlangeris
      Falcó llaner     Falconiformes     Falconidae Falco biarmicus
      Falcó pelegrí      Falconiformes     Falconidae Falco peregrinus
      Falcó perdiguer       Falconiformes     Falconidae Falco femoralis
      Falcó xoriguer     Falconiformes     Falconidae Falco tinnunculus
      Flamenc rosat     Fenicopteriformes     Phoenicopteridae Phoenicopterus roseus
      Fotja comuna     Cruïformes      Sallidae  Fulica atra
      Fredeluga     Caradriformes      Charadriidae  Vanellus vanellus
        Fumarell carablanca     Caradriformes       Laridae Chlidonias hybridus
      Gafarró     Passeriformes        Fringillidae Serinus serinus
      Gaig     Passeriformes         Corvidae Garrulus glandarius
      Gaig blau     Coraciformes         Coraciidae Coracias garrulus
      Gall d'indi     Gal·liformes       Fasianidae  Meleagris gallopavo
      Gamba roja pintada     Caradriformes      Scolopacidae  Tringa erythropus
      Gamba roja vulgar     Caradriformes      Scolopacidae  Tringa totanus
      Gamba verda     Caradriformes      Scolopacidae  Tringa nebularia
      Garsa     Passeriformes                Corvidae Pica pica
      Garsa Vermella      Caradriformes      Threskiornithidae   Eudocimus ruber
      Gavià argentat      Caradriformes       Laridae   Larus michahellis 
      Gavina corsa      Caradriformes       Laridae   Larus audouinii
      Gavina riallera      Caradriformes       Laridae   Larus ridibundus
      Gralla      Passeriformes      Corvidae  
 Corvus monedula

      Grasset de muntanya      Passeriformes      Motacillidae  
 Anthus spinoletta

      Grua      Gruiformes      Gruidae  
 Grus grus

      Jaribú senegalés      Ciconiformes      Ciconiidae  Ephippiorhynchus senegalensis
      Lloro      Psitaciformes      
      Mallerenga blava      Passeriformes       Paridae  Cyanistes caeruleusarus
      Mallerenga carbonera      Passeriformes       Paridae  Parus Major
      Mallerenga emplomallada     Passeriformes       Paridae  Lophophanes cristatus
      Martinet blanc      Ciconiformes      Ardeidae  Egretta garzetta
      Martinet de nit      Ciconiformes      Ardeidae  Nycticorax nycticorax
      Martinet ros      Ciconiformes      Ardeidae  Ardeola ralloides
      Mastegatatxes      Passeriformes     Muscicapidae   Ficedula hypoleuca
      Merla       Passeriformes      Turdidae Milvus migrans
      Milà negre       Falconiformes     Accipítrids Milvus migrans
      Milà reial       Falconiformes     Accipítrids Milvus milvus
      Mosquiter       Passeriformes      Sylviidae   Phylloscopus collybita
      Mussol       Passeriformes      Estríldidae   Athene noctua
      Oca de galta blanca       Anseriformes     Anatidae Branta leucopsis
      Oca vulgar       Anseriformes     Anatidae Anser anser
      Òliba       Estrigiformes     Tytonidae  Tyto alba
      Oreneta vulgar        Passeriformes     Hirundínids  Hyrundo rustica
      Pardal comú      Passeriformes     Asseridae  Passer domesticus
      Pardal de bardissa      Passeriformes     Prunellae  Prunella modularis
      Pardal xarrec      Passeriformes     Passeridae  Passer montatus
      Pelicà       Pelecaniformes     Pelecanidae   Pelecanus crispus
      Perdiu de mar        Caradriformes      Glareolidae   Glareola pratincola
      Perdiu roja        Gal·liformes     Phasianidae   Alectoris rufa
      Picot garser gros       Piciformes     Picidae  Dendrocopos major
      Pingüí de Humboldt        Esfeniscisciformes      Spheniscidae   Apheniscus humboldti
      Pinsà comú       Passeriformes     Fringillidae Fringilla coelebs
      Pit-roig       Passeriformes     Turdidae Erithacus rubecula
      Polla blava       Gruïformes     Rallidae Porphyrio porphyrio
      Polla d'aigua       Gruïformes     Rallidae  Gallinula chloropus
      Puput      Coraciformes     Upupidae  Upupa epops
      Raspinell Passeriformes          Certidae Certhia brachydactya
      Rossinyol bord        Passeriformes      Sylviidae  Cettia cettia
      Secretari        Accipitriformes      Sagitàridae  Sagittarius serpentarius
      Sisó        Gruïformes      Otididae  Tetrax tetrax
      Tallarol capnegre        Passeriformes      Muscicàpidae  Sylvia melanocephala
      Tallarol de casquet         Passeriformes      Sylviidae  Syvia atricapilla
      Tètol cuanegre        Charadriformes    Scolopacidae  Limosa limosa
      Teixidor        Passeriformes      Remizidae  Remiz pendulinus
      Titella        Passeriformes      Motacillidae   Anthus pratensis
      Tord comú        Passeriformes      Tordidae Turdus philomelos
      Tórtora turca        Columbiformes     Columbidae Streptopelia decaocto
      Trenca        Passeriformes      Laniidae  Lanius minor
      Trencalòs        Accipitriformes      Accipitridae  Gypaetus barbatus
      Trist        Passeriformes     Sylviidae Cisticola juncidis
      Tudó       Columbiformes     Columbidae Columba palumbus
      Valona        Charadriformes     Scolopacidae Tringa glareola
      Verderol        Passeriformes      Fringíllidae Chloris chloris
      Voltor comú        Accipitriformes     Accipitridae Gyps fulvus
      Voltor negre         Accipitriformes     Accipitridae Aegypius monachus
      Xatrac menut       Caradriformes     Sternidae Sterna albifrons
      Xivita        Caradriformes     Scolopacidae Tringa ochropus
      Xivitona        Caradriformes     Scolopacidae Actitis hypoleucos
               
  PÀGINA PRINCIPAL