... hi ha dies en que tornes dels aiguamolls, lloc que visites amb molta assiduïtat, especialment satisfet...
... aquest és el cas d'ahir, en que vaig aconseguir fotografiar aquest martinet de nit jove...
... haig de dir que mai l'havia vist anteriorment i d'aquí ve la meva satisfacció...
     
   
PÀGINA 1.765
09  DE MAIG DE 2.014
 
   
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL