... aquest exemplar de cullerot el vaig caçar bé amb la meva màquina de ventar retrats...
     
   
PÀGINA 1.783
27 DE MAIG 2.014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL