...  dijous passat vaig aconseguir caçar, en les aigües dels aiguamolls del Delta del Llobregat, a aquest jove becplaner unes dècimes de segon just abans de posar-se a volar...
     
   
PÀGINA 1.798
14 DE JUNY DEL 2.014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL