... cada any l'espai per a on em bellugo i degut a les limitacions físiques, que cada vegada són més importants, es va reduint...
... i les fotografies, degut a aquesta circumstància, van sent cada vegada més amb temàtica repetitiva, doncs acostumo a retratar tot allò que trobo al meu costat i que m'agrada...
... i és que la natura és cíclica i anualment les oportunitats que m'ofereix per ser retratades són les mateixes, que m'oferia la temporada anterior...
     
   
PÀGINA 1.812
30 DE JUNY DEL 2.014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL