... de la important presència de jueus a Tudela, recordeu el personatge Benjamí ben Jonah, solament queda dempeus una sola casa, que vaig recollir amb la meva màquina de ventar retrats i quina fotografia de detall que us annexo...
     
   
PÀGINA 1.878
16 DE SETEMBRE DE 2014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL