... perdoneu que avui us torni a posar una altra fotografia de les que vaig fer a aquest exemplar de cotxa blava...
... però és un ocell d'aquells que m'agraden...
... de fet tots aquells que es pinten total o parcialment de color blau, em criden especialment l'atenció...
     
   
PÀGINA 1.915
23 D'OCTUBRE DE 2014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL