... la presència de bolets en el bosc, que tenim a 100 metres de casa, ha anat minvant...
... de totes maneres encara en pots trobar algun com, per exemple, aquest exemplar de la fotografia que vaig fer ahir mentre hi caminava, que és un exemplar de Russula fragilis, bolet verinós, denominat en català escaldabec fràgil...
... afegir que la família de les Russulacea és una de les més perilloses de bolets,  doncs hi ha espècies molt paregudes, algunes comestibles i d'altres verinoses...
     
   
PÀGINA 1.919
27 D'OCTUBRE DE 2014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL