... aquest gall dindi surt corrent a tota pastilla, cada vegada que sent al seu costat algú que diu "ara ve Nadal"...
     
   
PÀGINA 1.950
1 DE DESEMBRE DE 2014
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL