... aquests dies fa goig trobar-se amb exemplars de martinets blancs als aiguamolls del Delta del Llobregat...
... perquè llueixen la seva vestimenta nupcial, amb unes espectaculars plomes escapulars...
... aquestes plomes escapulars van ser molt sol·licitades per decorar barrets, des del segle XVII al XIX en el que es va arribar a la seva més gran demanda...
... n'era tal la demanda, que es van establir granges de cria d'aquesta espècie, a fi d'agafar aquestes plomes sense necessitat de sacrificar-los...
... tot i així, la major part de les plomes provenien d'exemplars caçats i la supervivència de l'espècie va començar a ressentir-se'n...
... amb la finalitat de protegir-la de l'extinció es van promulgar lleis per a la seva conservació i la seva població...
... avui, en general, ha experimentat un gran increment.
   
   
PÀGINA 2.121
30
DE MAIG DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL