... cada vegada que apareix una papallona en el jardí de casa i la veig, aprofito l'oportunitat per fotografiar-la...
... n'hi ha tan poques...
   
   
PÀGINA 2.151
1
DE JULIOL DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL