... vaig aconseguir fotografiar aquest exemplar de blaveta posant-hi ,molta paciència, doncs és molt difícil caçar-la amb les ales obertes...
   
   
PÀGINA 2.159
9 DE JULIOL DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL