... fotografia que vaig aconseguir fer a la capçalera de l'església de Sant Bartomeu de la Vall d'Ariet...
... com la majoria de les esglésies romàniques, aquesta també té la capçalera amb l'absi i les dues absioles, orientada a l'est...
... capçalera difícil de fotografiar d'una manera integral, doncs està rodejada d'arbres que no et permeten aconseguir-ho... 
   
   
PÀGINA 2.196
15 D'AGOST DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL