... aquestes darreres pluges han fet pujar els nivells d'aigua en els aiguamolls del Delta de Llobregat, cosa que ha donat resposta satisfactòria a moltes necessitats que la seva carència pesava sobre els seus habitants...
   
   
PÀGINA 2.201
20 D'AGOST DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL