... aquesta és l'única fotografia que he aconseguit fer a aquest petit exemplar de Duc...
... he aprofitat l'oportunitat de caçar-lo fotogràficament, en el poc temps que ha estat per casa...
... El duc, bubo bubo, és una au pertanyent a la família dels estrígids i el més gran dels mussols d'Europa...
... antigament, molts nius de duc eren espoliats, per tal de criar els polls vius i, una vegada adults, emprar-los per atreure altres ocells rapinyaires i capturar-los o matar-los...
... avui dia, és una espècie protegida, com tots els altres rapinyaires, i la "caça amb duc" és una pràctica prohibida del tot...
   
   
PÀGINA 2.205
24 D'AGOST DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL