... passada la festa de la Mare de Déu d'agots, canvia el temps i acostumen a aparèixer pluges, que omplen d'aigua les nostres rieres...
   
   
PÀGINA 2.208
27 D'AGOST DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL