... en la fotografia que us posava ahir en aquest apartat, us feia el comentari de que, abans d'iniciar-se la manifestació, vàrem poder assistir a la desfilada de personatges curiosos...
... aquest és un altre que vaig recollir amb la meva màquina de ventar retrats...
   
PÀGINA 2.228
16 DE SETEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL