... ¿de veritat que aquells que ens qualifiquen de "tribu de descerebrats" i que ens amenacen contínuament, es creuen el que diuen?...
... pensen que som idiotes?...
... personalment trobo aquestes amenaces absolutament ridícules i no tenen cap sentit...
... anem pas a pas, esperem els esdeveniments i veurem quantes d'elles acaben cristal·litzant...
... per exemple, fa uns dies en una conversa en que parlaven del rema de les pènsions explicava el meu raonament...
... en a mi el que m'ha de pagar les pensions és l'Estat español, encara que Catalunya sigui un Estat Independent, doncs l'Estat té aquesta obligació...
... davant dels que diuen que les pensions perillarien en un futur estat català, se'ls hi ha de respondre que els catalans que han cotitzat "durant dècades" tenim el "dret" a cobrar les pensions, ja que es tracta d'un contracte individual entre ells i l'estat espanyol...
... ja actualment la gent jubilada i que ha cotitzat a l'Estat español està cobrant la pensió o pensions que els hi corresponent independentment del país en que visquin...
... és una "obligació legal" de l'Estat español, que es podria reclamar davant dels tribunals internacionals...
 ... tot i així, penso que si Espanya no em pagués les pensions, la Generalitat actuaria com a garant del pagament, no tan sols en a mi, sinó als demés pensionistes i jubilats...
   
PÀGINA 2.232
20 DE SETEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL