... ahir amb el meu mestre fotògraf Miquel Rocher vàrem sortir a caçar fotogràficament algun exemplar de durbec...
... aquesta cacera, fruit de la qual és la fotografia que us annexo, va durar hores carregades de força paciència...
... com podeu comprovar a la fotografia, el durbec té un bec desproporcionat, amb un cap gran i una mirada que impressiona si el veus de prop...
... malgrat ser un ocell vistós, és un ocell més difícil de detectar del què sembla, especialment si no estàs al cas del seu curt reclam de vol...
PÀGINA 2.284
10 DE NOVEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL