... ahir vam decidir arribar-nos fins a Torreblanca, Lleida, per anar a veure els gravats de Mas de n'Olives...
... aquests gravats es troben damunt d'una roca inclinada cap al riu i, malgrat la seva grandària, la superfície presenta un total de 81 gravats de diferents mides...
... les figures humanes, 9 masculines i 25 femenines, constitueixen la part més important dels gravats i es completa amb altres representacions, com formes geomètriques, escaleriformes i recintes tancats...
... els estudis efectuats permeten parlar d’un santuari religiós, amb una fase inicial d’utilització de cronologia possible entre el Calcolític i el Bronze Antic...
... l’actitud orant de les figures amb els braços i els dits oberts, així com d’altres simbologies de tipus religiós, permet suposar que el santuari va tenir una llarga perdurabilitat en el temps...
... la importància dels gravats de Mas de n'Olives ha fet que nombrosos especialistes interessats en la prehistòria hagin visitat la roca...
   
PÀGINA 2.291
18 DE NOVEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL