... des d'Anyà, agafant el camí que duu a Montmagastre, es troben algunes masies de Sant Marc de Batlliu (nucli disseminat de pocs habitants i, enmig de conreus, s'hi troba 'església romànica de Sant Marc (antigament Sant Joan)....
 ... com podeu observar en la fotografia que us annexo,es tracta d'una església romànica  ben conservada...
... ha patit un complex procés constructiu...
... aparentment és un edifici de tres naus, molt estretes, cobertes amb voltes de canó de perfil semicircular...
... la capçalera ens delata un absis carrat, preromànic, i dos àbsis semicirculars d’època romànica, que corresponent a les dues naus laterals, la qual cosa ha generat diverses hipòtesis sobre la seva construcció en èpoques diferents...
... al costat sud de l'església s'hi troba un cementiri on hi ha una estela mortuòria molt antiga, en la que hi ha esculpida una creu (part inferior esquerra de la fotografia)...
   
PÀGINA 2.293
20 DE NOVEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL