... de mica en mica van apareixen exemplars de tallarols de casquet pel jardí de casa...
... aquest que he fotografiat és un mascle...
   
PÀGINA 2.306
3 DE DESEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL