... cada matí des de casa seguim veient d'una manera persistent la presència de la boira...
   
PÀGINA 2.318
15 DE DESEMBRE DE 2015
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL