... aquest exemplar de femella de pinsà, va ser un altre ocell que es va acostar per beure en el toll on estàvem amagats...
   
PÀGINA 2.345
15 DE GENER DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL