... molts tallarols de casquet, que venen a passar l'hivern a casa nostra, aquests dies es deixen veure amb facilitat...
... per això no us ha d'estranyar que, algun exemplar, vingués a beure en el troll, al costat del qual estàvem amagats...
   
PÀGINA 2.346
16 DE GENER DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL