... la forta presència a casa nostra del corb marí gros es fa evident en els aiguamolls del Delta de Llobregat, on es poden comptar els exemplar per desenes...
... en a mi m'agraden especialment quan cabussen per pescar i treuen el cap de sota l'aigua...
   
PÀGINA 2.365
 4 DE FEBRER DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL