... sols deixar constància notarial de que el dissabte passat vaig poder veure, en el jardí de casa i per primera vegada, una parella de mallerengues carboneres...
   
PÀGINA 2.373
12 DE FEBRER DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL