... com que la xivitona, a l'hivern i a casa nostra, és molt escassa, crec que la fotografia que us poso avui i en aquí d'aquest exemplar, no deixa de ser interessant...
   
PÀGINA 2.390
29
DE FEBRER DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL