... la fotografia d'aquest exemplar de duc nival la vaig fer a Pamplona, Navarra...
... aquesta au és la segona nocturna més grossa d’Europa, només superada pel gran duc...
... el color del plomatge ens ajuda a deduir l’hàbitat d’aquesta espècie, un dels caçadors alats més importants de la tundra àrtica...
... presenta dimorfisme sexual molt aparent: la femella és més grossa...
... aquest dimorfisme es dóna en gairebé totes les rapinyaires caçadores, perquè hi ha divisió de treball, durant la cria la femella s’encarrega d’incubar, defensar el niu i alimentar els polls...
... el mascle ha d’anar a caçar i assegurar l’aliment...
... però en aquesta espècie el dimorfisme és molt evident, per la diferència de colors entre sexes, el mascle és tot blanc i la femella blanca i grisa per poder-se camuflar en l’època de reproducció, ja que pon els ous directament a terra...
   
PÀGINA 2.452
11 DE MAIG DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL