... bellugant-me per entre les branques de l'arbre genealògic familiar, me trobat amb aquest avantpassat, que va viure fa molts i molts anys...
   
PÀGINA 2.463
2 DE MAIG DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL