... a casa nostra l'estruç sols es pot veure o be en el Zoo o be en granges que es dediquen a criar-los per comercialitzar la seva apreciada carn...
... es tracta de l'au més gran del món...
   
PÀGINA 2.476
8 DE JUNY DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL