... en el poble on visc, Torrelles de Llobregat, són mínims els vestigis de l'existència de les torres que hi havien existit...
... en aquesta fotografia que hi vaig fer, vaig recollir aquest opus spicatum, que hi ha en la base d'una d'elles...
... "opus espicatum" és un terme llatí que significa obra en forma d'espiga, o d'espiga de blat...
... és un tipus de construcció que s'utilitzava en temps romans i medievals...
   
PÀGINA 2.498
30 DE JUNY DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL