... sempre m'han cridat l'atenció les flors vestides de blau conegudes amb el no científic de Cichorium intybus...
... per això quan passejant me'n trobo alguna pels marges, si tinc a mà la meva màquina de ventar retrats, gairebé em veig obligat a fotografiar-la...
... però ull, si vols fotografiar una flor de xicòria, no us encanteu, que qualsevol hora no és bona...
... aquestes flors blaves únicament s’obren quan el sol llueix lliure de núvols i, així i tot, sols fins el migdia...

   
PÀGINA 2.521
22 DE JULIOL DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL