... en la meva passejada d'avui al matí he anat a veure el que queda de les restes d'una torre,que hi havia hagut al meu poble...
... arrel d'aquesta visita em va venir a la memòria un racó de la història d'aquesta poble...
... dir-vos que Geofred Tassio va ser el primer torrellenc conegut...
... personatge del segle X...
... el primer esment del cognom Torrelles o Torroella és de l'any 1305...
... la nissaga dels Torrelles, la trobem vinculada durant generacions a la cort catalana amb diversos càrrecs d’importància dins de la noblesa que envoltà els reis...
... sembla que els Torrelles, de la branca que foren també senyors de Pallejà, degueren posseir la senyoria fins finals del segle XVIII...
... fins aleshores el terme municipal de Torrelles pertanyia a la baronia de Cervelló, encara que, posteriorment, la seva jurisdicció es va repartir entre el rei i el marquès de la Manresana...
... a finals de segle XIII, al cim del Montpedrós o muntanya de Sant Antoni, es bastí el Castellnou de Cervelló, les estructures del qual fan de partió entre el terme de Torrelles i Santa Coloma de Cervelló..
... s’hi conserven restes de muralles, torres, fossats defensius, una torre de guaita...
   
PÀGINA 2.538
27 D'OCTUBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL