... als aiguamolls del Delta de Llobregat ja es pot veure algun exemplar de fredelugues...
... comencen a arribar cap el mes d'octubre, procedents de les seves àrees de cria del centre d'Europa...
... es quedaran fins el mes de març 
   
PÀGINA 2.550
 8 DE NOVEMBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL