... passejant pels carrés de les poblacions, hom se'n adona  de la cura que tenen les companyies telefòniques en respectar els paisatges...
   
PÀGINA 2.556
 14 DE NOVEMBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL