... no és fàcil realitzar una fotografia com aquesta a un exemplar de polla blava..
... per això vaig ser molt feliç, quan vaig aconseguir-ho...
...la dificultat està en que la polla d'aigua és molt poruga i té la mala costum de amagar-se ràpidament en els canyissars pels que acostuma bellugar-se... 
   
PÀGINA 2.562
 1 DE DESEMBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL