... família de cabussets que vaig aconseguir fotografiar en els aiguamolls del Delta del Llobregat...
... és un ocell molt sedentari,  sotmès a moviments hivernals, que és quan és més fàcilment observable...
... és molt discret, reservat i s'amaga molt en època de cria, en la que passa extraordinàriament desapercebut...
... és per aquest motiu pel que n'estic molt satisfet d'aquesta fotografia...
   
PÀGINA 2.564
 3 DE DESEMBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL