... fotografia d'un exemplar d'ànec griset que vaig aconseguir fer als aiguamolls del Delta del Llobregat...
... és una au migratòria que arriba pel setembre i torna a migrar al febrer, si bé en algunes zones resten individus que aconseguiran reproduir-se (això passa al delta del Llobregat)...
   
PÀGINA 2.570
 10 DE DESEMBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL