... un dels ànecs més difícils de veure en el Delta del Llobregat és l'ànec cua llarga...
... en canvi se'l pot observar en el  Delta de l'Ebre i a l'Albufera de València...
... per això d'aquest fotografia que vaig fer en els aiguamolls del Delta del Llobregat, n'estic especialment satisfet...
   
PÀGINA 2.571
 11 DE DESEMBRE DE 2016
 
 
 
PÀGINA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL