... del meu passeig per Queralbs ...
... tots aquests carrers conduïen al mateix lloc : a la quietud i al silenci ...
       

PÀGINA 609
29 D'OCTUBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL