... feia molts i molts dies que no havia aconseguit fer una fotografia a un corb volant ...
... es necessita molt bona llum per recollir detalls del cap i del vestit ...

       

PÀGINA 614
03 DE NOVEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL