... mirar per la finestra sense que ningú et vegi ...
... en la meva estança pel poble de Sidi Bou Saïd, per terres tunicines, vaig tenir l'oportunitat de
    poder fotografiar aquest finestral amb les parets pintades amb calç i les reixes, els finestrals i
    la gelosia pintades de blau, com gairebé totes les cases del poble....
   
       

PÀGINA 620
17 DE NOVEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL