... un dels reptes que tinc en la meva cacera fotogràfica d'ocells és aconseguir retratar de ben a la vora un exemplar de pit-roig ...
... el passat dijous, en un canyissar dels aiguamolls vaig aconseguir fer-li aquesta fotografia que queda molt lluny del que m'agradaria fer ....
... aquest ocell és molt conegut, perquè és del pocs que és relativament sociable amb les persones i que les acompanya mentre feinegen al camp, al jardí o al bosc, per aprofitar-se de les nostres activitats per trobar menjar...
... però en a mi se'm resisteix ....
 
         

PÀGINA 651
18 DE DESEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL