... aquest matí, des del balcó de casa nostra, he fet aquesta fotografia ...
... amb ella he volgut recollir el que és per a mi Montserrat ...
... aquesta muntanya, sempre ha estat per a mi molt especial, és un cistell ple de vells i bells records, des de quan era menut, fins avui ...
... muntanya que, per a mi, té una lluïssor especial, que la fa diferent de les altres muntanyes ..... 
PÀGINA 653
20 DE DESEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL