... entre reixes, però en llibertat...
... aquesta fotografia a aquest pit-roig la vaig aconseguir fer ahir al matí al jardí de casa ...
       

PÀGINA 661
28 DE DESEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL