.. cap al vespre és curiós observar com tot un estol de Martinets blancs se'n van a dormir per la zona de les Basses de Can Dimoni a Sant Boi de Llobregat, arribant-se a amagar per entre els canyissars, a vegades, fins un parell de centenars ....  

PÀGINA 662
29 DE DESEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL