... aquest mussol que vaig recollir amb aquesta fotografia ,durant uns quant anys me'l trobava tot sovint i m'era molt i molt familiar...
... està situat a la cantonada de les façanes sud i est d'una casa on hi vaig viure...
 .. si t'hi fixes be, té el bec punxegut i les potes fortes, d'acer...
... damunt del cap, unes plomes dreçades figuren les orelles...
... hi és en aquest lloc des de fa més de cent anys...
... dret i despert, està situat d'esquena al món exterior i de cara i ben a prop de la casa, que vigila i custòdia ...
... la seva presència et convida a reflexionar en el que realment importa, que són les teves vivències interiors que donen sentit i t'omplen la vida ... 
... un bon missatge per començar un any nou ...
 
         

PÀGINA 664
31 DE DESEMBRE 2.010
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL