... vivim en un país de ponts ...
... afirmació certa si parlem des del punt de vista arquitectònic ...
... com si parlem des del punt de vista laboral ...
       

PÀGINA 667
03 DE GENER DE 2.011
 
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL